Takster

Forbrugstakster, indskud, gebyrer og miljøafgifter fremgår af det til enhver tid gældende takstblad.