Liseleje Vandværk

Bestyrelsen

Da tidligere formand Kim Wessel-Tolvig har besluttet at udtræde af bestyrelsen, har vi ved et møde 14. februar 2024 besluttet os for en ændret konstituering:

  • Jens Jørgen Lind - formand
  • Tom Falk Hansen - næstformand
  • Dorthe Christoffersen - kasserer
  • Ole Stage - sekretær
  • Solbritt Christiansen - formand for projektudvalg
  • Thomas Sunke - medlem
  • Thea Wulff Olesen - medlem
  • Lise Cross - suppleant

 

Kontakt bestyrelsen

 


Formand:

Jens Jørgen Lind
Havretoften 5, Liseleje
Mail: formand@liselejevand.dk / jjl@liselejevand.dk

 

Har været i bestyrelsen siden 2010, hvor jeg frem til februar 2024 har fungere som sekretær og haft ansvar for kommunikation (web og mail). Deltog aktivt i byggeudvalget, da det nye vandværk skulle bygges. 

Har siden 1990 haft sommerhus på Havretoften 5 og er formand for Grundejerforeningen Strandagergaard.

Har i årenes løb siddet i bestyrelsen i en række frivillige foreninger og selskaber.

Er ingeniør og  var fra 1993 til 2020 ansat som konsulent i et it-firma (Devoteam Management Consulting), hvor jeg de senere år navnlig arbejdede med udbud og kontrakter. Er nu pensionist.

 


Næstformand:

Tom Falk Hansen
Kornstien 6, Liseleje
Mail: naestformand@liselejevand.dk / tfh@liselejevand.dk

 

Jeg har været i bestyrelsen siden 2016, hvor jeg har ansvar for teknik, IT og målinger. Jeg har aktivt deltaget i byggeudvalget under byggeriet af det nye vandværk.

Vi har haft sommerhus på Kornstien 6 siden 2011, og jeg er med i grundejerforeningen strandagergaard som kasserer. Jeg  er født i Frederiksværk.

Jeg har været med i flere bestyrelser både professionelt og på foreningsbasis.
Jeg er uddannet elektriker med automatik som speciale og har arbejdet som rejsemontør og bygget vandværker i Danmark. I dag driver jeg min egen IT- og televirksomhed og har til daglig med både projektledelse og økonomihåndtering at gøre.

 


 

Sekretær:

Ole Stage
Pilevænget 4, Liseleje
Mail: sekretaer@liselejevand.dk / os@liselejevand.dk 

 

Valgt til bestyrelsen i 2019. Blev i 2020 valgt til kasserer men valgte i 2023 at udtræde af den rolle. 

Vi har et familie-sommerhus, der blev bygget af min svigerfar omkring 1960. Jeg er selv kommet til i 1983.

Jeg er kultursociolog og driver et lille firma, der hovedsageligt udfører konsulentopgaver, ofte i Afrika og ofte i samarbejde med større firmaer så som COWI. Jeg kan ikke bidrage med speciel teknisk viden om vand, men jeg har erfaring i bredere områder som tilbudsgivning, projektledelse, samarbejde i projektteams m.m.

 


Kasserer:

Dorthe Christoffersen
Pilevænget 4, Liseleje
Mail: kasserer@liselejevand.dk / dc@liselejevand.dk 

 

 


Formand for projektudvalg:

Solbritt Christiansen
Amosvej 5, Liseleje
Mail: sc@liselejevand.dk

 

Blev suppleant til bestyrelsen 2018 og medlem af bestyrelsen 2019.

Har været sommerhusejer siden 2016, hvor jeg overtog Amosvej 15 fra mine forældre. Jeg har derfor færdedes i området siden 1986.

Jeg har lavet foreningsarbejde siden jeg var 15 år. Jeg har siddet i repræsentantskaber og bestyrelser, nationalt og internationalt.

Er uddannet ingeniør og har arbejdet som rådgivende ingeniør. Jeg er nu underviser på DTU, hvor jeg underviser de kommende ingeniører i: vandindvinding, vandværker, vanddistribution, afløbssystemer, klimatilpasning og skybrudssikring.

 


 

Medlem:

Thomas Sunke Hansen
Hyllingebjergvej, Liseleje
Mail: tsh@liselejevand.dk

 

Blev suppleant i 2019 og valgt til bestyrelsen i 2021. Har sommerhus på Hyllingebjergvej og er kommet i Liseleje hele livet. Driver en eventvirksomhed.

 


Medlem:

Thea Wulff Olesen 
Albrecht Jensensvej 35, Liseleje
Mail: two@liselejevand.dk

 

Blev medlem af bestyrelsen i Liseleje Vandværk i august 2014, Var formand fra august 2018 til september 2020, hvor jeg blev næstformand.

Er kommet i Liseleje siden 1973, hvor min far købte en grund og byggede hus – og hvor min mand og jeg senere har købt et sommerhus.

 


Suppleant:

Lise Cross
Strandager, Liseleje

Blev suppleant i 2022.


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt