Liseleje Vandværk

Forbrug

 

Vandforbruget i Liseleje har været faldende i mange år. I efterfølgende diagram kan udviklingen i oppumpet vand de seneste år ses. Den "spids", der ses i 2017, hænger sammen med indkøringen af det nye vandværk. I 2020 blev forbruget påvirket af større forbrug i sommerhusområderne i forbindelse med Corona-epidemien. Indvindingen blev desuden påvirket af et ekstraordinært vandspild på grund af læk i gammel jernledning.

 

Mens vandforsyningen kun kan opfordre forbrugerne til at nedsætte vandforbruget inden for husholdning, erhverv og institutioner, er det i høj grad vandforsyningens ansvar, at nedsætte det umålte forbrug.

Vandspild

 

Der vil altid være et vist umålt forbrug blandt andet på grund af pludselige ledningsbrud ved gravearbejder og andet, men det umålte forbrug som skyldes utætte ledninger, der ligger i jorden og siver, arbejder vandforsyningen på at få nedbragt. Derudover bruges der vand på vandværket til filterskylning, tankrensning, etc.

 

At skulle lytte med specielt lytteudstyr på alle vandledninger i forsyningsområdet for at finde utætheder er et meget stort arbejde. Noget af dette arbejde kan spares, hvis forbrugerne retter henvendelse til vandforsyningen, hvis de har mistanke om, at der er utætheder på en vandledning.

 

Utætheder kan opdages ved at være opmærksom på:

  • Om der er usædvanligt meget vand, der strømmer i kloakken.
  • Om jorden eller belægninger som asfalt eller fliser pludselig falder sammen.
  • Om der om sommeren er specielt frodigt i et afgrænset område.
  • At være opmærksom på, om der ses vandpytter selv i tørt vejr.

 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt