Det nye vandværk

Bygningen af et nyt vandværk blev vedtaget ved ekstraordinære generalforsamlinger i 2016, og byggeriet startede i 2017. Udover
bygning af selve vandværket blev der også foretaget renoveringer af de fire boringer, som ligger i plantagen. 

De tekniske anlæg på værket, som blev etableret i en ny bygning, der er opført på fundamentet fra en af de gamle rentvandstanke, blev taget i brug og indkørt i efteråret 2017. 


Det er  et fuldt  moderne vandværk, hvor vandet behandles i lukkede anlæg og tanke med høj driftssikkerhed og sikkerhed for vandkvalitet. 


Udover teknikken blev den gamle vandværksbygning renoveret og en mellembygning etableret. Det samlede kompleks blev indviet i foråret 2018, hvor byggerier og tekniske anlæg stort set stod færdige. De sidste mangler blev udbedret i 2019.


Siden januar 2019 er VVS-opgaverne blevet udført af VVS KRAFT ApS, der også svarer vagttelefonen. VVS KRAFT har desuden påtaget sig ansvaret for driften af selve vandværket, boringer og ledningsnet.