Generalforsamling d. 8. august

https://www.liselejevand.dk/generalforsamlinger.


Se driftsstatus under "Drift"

Og få information direkte via mail - tilmelding nederst på siden.

Andelsselskabet Liseleje Vandværk 

Liseleje Vandværk er som andelsselskab ejet af forbrugerne. Det styres af en bestyrelse, der vælges ved en årlig generalforsamling


Vi er medlemmer af Danske Vandværker. Find general information om forbrugerejede vandværker og dine muligheder for at få indflydelse på https://www.danskevv.dk/vores-vand/ 


Daglig administration og betjening af forbrugerne fortages af Vandværkernes edb-service, der også står for bogføring og fakturering mv. (Tlf. 75 39 32 55 eller mail post@vand-edb.dk). For åbningstider, herunder lukning i forbindelse med ferie se Kontakt os.


Arbejder på ledningsnet og arbejder med VVS i øvrigt, udføres primært af firmaet VVS Kraft A/S. Ved henvendelse på Vandværkets vagttelefon 88 44 05 15 viderestilles man til VVS Kraft eller Vandværkernes edb-service.


Vandværkets teknik overvåges af firmaet Blue Control A/S, der også leverede styringsanlægget til det nye vandværk. Teknisk vedligehold varetages af Silhorko-Eurowater A/S.

Få oplysninger fra Liseleje Vandværk elektronisk

For at spare på porto og håndteringsomkostninger udsender vi indkaldelser, orienteringer og varslinger på e-mail.

Tilmeld dig her

Forsyningssvigt – Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage
kontakt os på vagttelefonen: 88 44 05 15.