Liseleje Vandværk


Se driftsstatus under Drift.

Og få information direkte via mail - tilmelding nederst på siden.

Andelsselskabet Liseleje Vandværk 

Liseleje Vandværk er som andelsselskab ejet af forbrugerne. Det styres af en bestyrelse, der vælges ved en årlig generalforsamling


Vi er medlemmer af Danske Vandværker. Find general information om forbrugerejede vandværker og dine muligheder for at få indflydelse på https://www.danskevv.dk/vores-vand/ . Vandværker opererer under vandsektorloven (se under Love og regler), og Halsnæs Kommune er tilsynsmyndighed, Vort arbejde er bl.a. inspireret af FN's Verdensmål, hvor vi har identificeret de mål, der er særligt relevante for os som vandforsyning. Se bestyrelsens notat:  Verdensmålene og Liseleje Vandværk.


Vi anvender Aqualog som ledelsessystem og til kvalitetssikring. Daglig administration og betjening af forbrugerne fortages af AM Regnskab, der også står for bogføring og fakturering mv. (Tlf. 
4060 9496 eller mail til administration@liselejevand.dk). For åbningstider se Kontakt os.


Arbejder på ledningsnet og arbejder med VVS i øvrigt, udføres primært af firmaet VVS Kraft A/S. 


Ved henvendelse på Vandværkets vagttelefon 88 44 05 15 viderestilles man til VVS Kraft eller AM Regnskab.


Teknisk vedligehold varetages af Silhorko-Eurowater A/S, der leverede vandværkets tekniske anlæg. Styringsanlægget er leveret af firmaet Blue Control A/S. 

Få oplysninger fra Liseleje Vandværk elektronisk

For at spare på porto og håndteringsomkostninger udsender vi indkaldelser, orienteringer og varslinger på e-mail.

Tilmeld dig her

Forsyningssvigt – Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage
kontakt os på vagttelefonen: 88 44 05 15.