Liseleje Vandværk

Andelsselskabet Liseleje Vandværk 

 

Liseleje Vandværk er som andelsselskab ejet af forbrugerne. Det styres af en bestyrelse, der vælges ved en årlig generalforsamling

Vi er medlemmer af Danske Vandværker. Find generel information om forbrugerejede vandværker og dine muligheder for at få indflydelse på DanskeVV.dk. Vandværker opererer under vandsektorloven (se under Love og regler), og Halsnæs Kommune er tilsynsmyndighed, Vort arbejde er bl.a. inspireret af FN's Verdensmål, hvor vi har identificeret de mål, der er særligt relevante for os som vandforsyning. Se bestyrelsens notat:  Verdensmålene og Liseleje Vandværk.
Vi deltager også i et projekt om beskyttelse af grundvandet, som Halsnæs Forsyning er primus motor på. Se ”Vi bor ovenpå vores drikkevand – undgå sprøjtegifte i haven”.

 


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt