Liseleje Vandværk

Nyheder


16-06-2024

Vandbrud på Rugskellet

8:30: Tidligt i morges opstod der et vandbrud på Rugskellet. I forbindelse med reparation vil der fra ca. 9:30 blive lukket for forsyningen til en del af området vest for Æblestien.
14:30: Reparation afsluttet og forsyning reetableret.


06-06-2024

Tomme tanke pga. firmwarefejl

Efter onsdagens strømafbrydelse startede pumperne på værket, og der der blev igen leveret vand.
Resten af systemet skal også selv genindkoble, men fik fejl signal grundet firmwarefejl på en såkaldt PLC. Omkring kl. 09.00 torsdag løb vi så tør for vand i tankene. Efter manuelt reset af systemet fungerede systemet igen. Fejlene på systemet er meldt til Leverandøren Blue Contol.


05-06-2024

Afbrydelse af elforsyning

Fra ca. kl. 19 og en lille time frem var der en afbrydelse i elnettet i en del af Halsnæs. Det ramte også dele af Liseleje, herunder Vandværket, der derfor ikke kunne pumpe vand ud.


14-02-2024

Afbrydelse af vandforsyning på del af Liselejevej

En afspærringsventil på Liselejevej er blevet ødelagt.
Vandledningen i Liselejevej mellem Købmand og hagelundsvej er derfor midlertidigt ud af drift. Der forventes at være vand igen i løbet af et par timer, ca kl 15.00


10-01-2024

Stort vandforbrug

Advarsel udsendt til alle:
Vejret har for nylig skiftet fra hård frost til tøvejr, og denne hurtige ændring kan desværre føre til brud på vandinstallationerne, især i sommerhusområder.
Vi opfordrer alle sommerhusejere til omgående at kontrollere deres ejendomme for eventuelle vandbrud. Et uløst vandbrud kan føre til betydelige skader og unødvendige omkostninger.
Hvis I opdager et vandbrud eller har mistanke om det, kontakt os venligst straks på 88440515. Vores team står klar til at assistere og vejlede jer gennem nødvendige skridt for at begrænse skaden.


06-10-2023

Opdatering vedr. farvet vand

Alle hovedledninger er nu skyllet igennem, og vandet er rent.
Det eneste farvede vand, der kan være tilbage, vil være det der måtte stå i stikledningerne hos forbrugere, der ikke har brugt vand siden rensningen blev afsluttet. Det klares nemt ved at lade en hane løbe i 5 minutter. Og som tidligere nævnt: Det farvede vand udgjorde ikke nogen sundhedsrisiko.


03-10-2023

Opdatering vedrørende farvet vand:

Opdatering vedrørende farvet vand:

Vi har fortsat arbejdet på at løse problemet med farvet vand i vores ledningsnet. Ved at skylle hovedledningerne igen har vi opnået positive resultater, og vi er overbeviste om, at vi er på rette spor.

Vores indsats inkluderer nu også grundige inspektioner af hele vores ledningsnet for at sikre, at alt fungerer som det skal. Hvis nødvendigt, vil vi gentage skylningen af vores hovedledninger for at forbedre vandkvaliteten yderligere.

Vi vil gerne informere jer om, at vores filterlinje 2 i øjeblikket gennemgår skylning og forventes at være fuldt funktionsdygtig igen inden for de næste to uger.

Da problemet opstod, blev der foretaget prøver af vandet af Dons laboratorium, og vi ønsker at forsikre jer om, at vandet er sikkert at drikke. Hvis I oplever farvet vand, anbefaler vi at lade det løbe, indtil det bliver klart.

Vi sætter stor pris på jeres forståelse og tålmodighed i denne situation.


26-09-2023

vedrørende Vandkvalitet og Vedligeholdelse

Vi giver her en vigtig opdatering om vores vandforsyningssystem, som er relevant for alle vores forbrugere.

I forbindelse med en rutinemæssig servicering af vores vandfiltreringssystem har vi opdaget en udfordring med beluftningen af vandet. Dette har ført til, at der i nogle tilfælde er blevet observeret farvet vand i vores rørledninger.

Vi vil gerne understrege, at dette farvede vand ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko på nogen måde. Det skyldes naturlige materialer, der forekommer i vores kildevand og er ikke giftigt.

For at rette op på denne situation og forbedre vandkvaliteten udfører vi nødvendig vedligeholdelse, herunder skylning af vores rørledninger. Dette kan medføre midlertidig udløb af farvet vand, når I ser os lade vandet løbe. Vi forsikrer jer om, at dette er en del af vores proces for at genoprette den normale vandkvalitet, og der er ingen grund til bekymring.

Vores dedikerede team af VVS-specialister arbejder intensivt på at løse problemet med beluftningen og optimere vores vandforsyningssystem, så vi kan fortsætte med at levere den høje kvalitet, I er vant til.

Vi ønsker at takke jer for jeres tålmodighed og forståelse i denne sag. Det er vores højeste prioritet at sikre, at vores vandforsyning fortsat er sikker og pålidelig.


07-09-2022

Vandbrud på Søvej

Ca. 153:0 skete der vandbrud på Søvej ved nr. 23. Reparation blev straks påbegyndt, Kl. 21, da skaden var udbedret, og der blev sat tryk på ledningen, sprang endnu en anboring 100 meter fra den forrige. Forsyningen blev reetableret omkring 23:30.


20-07-2022

Stort forbrug i sommervarmen

20-07-2022: Undersøgelser aften og nat d. 19. viste, at der ikke brud i ledningsnettet. Der har ganske enkelt været tale om usædvanligt højt vandforbrug her i den kraftige sommervarme. Forsyningen er dog stabil. Niveauet i rentvandstankene er igen normalt. For at sikre tilstrækkelig indvinding, er to pumper midlertidig sat i manuel styring.


17-07-2022

Højt vandforbrug

Der er om aftenen konstateret unormalt højt vandforbrug. Det kan muligvis være forårsaget af et brud på en vandledning. Dette undersøges. Under fejlsøgningen kan det blive nødvendigt at lukke for vandforsyningen i dele af forsyningsnettet. Derfor er der risiko for ustabil forsyning.


27-06-2022

Lynskade og manglende vandtryk

27-06-2022: Vi har her til aften haft en lynskade på vandværket, og manglende vandtryk fra 21.25 til cirka 22.30.


21-06-2022

Vandbrud på Klokkevangsvej

21-06-2022: Vi havde lige før midnat et brud på klokkevangsvej, vi mistede cirka 30 m3 i timen. Boringerne kunne dog følge så godt med, at vi først fik alarm den følgende morgen kl. 5.49. Da fejlen blev lokaliseret omkring kl. 8 var der pumpet ca. 250 m3 ud i området.


06-05-2022

Varsling af arbejder med stophaner

19-05-22 og 20-05 mellem kl. 07.30 – 16.30 foretages der reparation / udskiftning af stophane samt etablering af ny stophane på Albrecht Jensensvej. I den forbindelse vil der forekomme lejlighedsvise afbrydelser af vandforsyningen til ejendommene på følgende veje: Lindebjergvej, Albrecht Jensensvej, Finsensvej, Muldstensvej mellem Lindevangsvej og Lindebjergvej, Klokkevangsvej, Birgitvej, Agervang, Agerstien og Lisevangsvej.


05-05-2022

Mindre vandbrud på Lisegårdsvej 14

Det er kun Lisegårdsvej, der er påvirket af nedlukning i den forbindelse.


25-04-2022

Vandbrud på Pilevænget

Vandbrud på Pilevænget i den vestlige del af Liseleje. Forsyningen ventes reetableret inden kl. 12.


25-03-2022

Vandbruddet på Lisevangsvej er udbedret.


24-03-2022

Reparation på Lisevangsvej

På grund af arbejde med reparation af vandbrud på Lisevangsvej vil der i perioder blive lukket for vandet fredag d. 25. marts mellem kl. 9:00 og 16:00 på følgende veje: Albrecht Jensensvej, Birgitsvej, Agervang, Agerstien, Lisevangsvej.


23-03-2022

Mindre vandbrud på Lisevangsvej

Der er konstateret et mindre vandbrud på Lisevangsvej. Bruddet repareres fredag formiddag. Samtidig etableres en ny stophane ved Lisevangsvej. I forbindelse med arbejdet bliver det nødvendigt at afbryde forsyningen til Lisevangsvej og enkelte andre veje i området et par timer.


15-10-2021

kl. 15:15

Det beskadigede stykke er isoleret fra resten af nettet, og ved udnyttelse af ringforbindelser er det lykkedes at reetablere vandforsyningen til alle forbrugere. Der pumpes dog med let reduceret tryk, indtil driften er stabiliseret.


15-10-2021

kl. 15:00

Vandforsyningen til de vestlige og østlige områder er reetableret. Reetablering mod syd afventer, at hovedledningen bliver repareret. Arbejdet er i gang.


15-10-2021

kl. 14:20

Vandforsyningen i hele området er afbrudt. Kl. 13:13 gik alarmen med lavt vandtryk. Årsagen er identificeret: En entreprenør har banket en pæl gennem hovedledningen mod syd (ved Kroghøjvej 60). Tankene er nu tomme. Der arbejdes på reetablering.


05-07-2021

kl. 17:00

Vandforsyningen til det vestlige område er reetableret.


05-07-2021

kl. 15:15

Håndværkere på arbejde ved Nordvestvej har beskadiget den vestlige del af hoveledningen. Det har derfor været nødvendigt at afbryde vandforsyningen til området fra William Bendixvej og vestpå. Det er endnu uafklaret, hvornår vandforsyningen til området kan reetableres.


16-06-2021

Kortvarige afbrydelser

Torsdag d. 17. juni kan der blive blive kortvarige afbrydelser af vandforsyningen i store dele af det vestlige forsyningsområde. Der skal etableres en stophane på hovedledning ved William Bendixvej.


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt