Liseleje Vandværk

Aktuelt om vandkvalitet

 

Kontrol for perfluorerede stoffer (PFAS)

 

PFAS er genstand for meget debat i medierne og stor opmærksomhed fra myndighederne. Liseleje Vandværk har et kontrolprogram for vandkvalitet, som er aftalt med kommunen og som følges nøje. Det omfatter et meget stort antal stoffer, herunder PFAS. Vi har i maj 2021 fået kontrolleret for PFAS, som ikke er fundet i den pågældende prøve. 

 

Via vort medlemskab af Danske Vandværker er vi blevet orienteret om, at grænseværdierne for PFAS vil blive sat væsentligt ned. Den nye grænseværdi er dog stadig over detektionsgrænsen for ovennævnte prøve.

 

'Miljøstyrelsen har sænket grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur. Og styrelsen henstiller på den baggrund til, at kommunerne i deres tilsyn tager udgangspunkt i det nye drikkevandskvalitetskriterie på to nanogram per liter. Når ny bekendtgørelse træder i kraft (formodentlig ved årsskiftet), må drikkevand fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS"

 

Vi har i september 2021 haft et længe planlagt møde med kommunen, blandt andet med fokus på kontrol af vandkvalitet. Vi har også bredt drøftet de aktiviteter, der gennem årene har været i vores indvindingsopland og som eventuelt ville kunne give anledning til uønskede stoffer i grundvandet.

 

Liseleje Vandværk deltager endvidere i et større samarbejdsprojekt 'Drikkevand på tværs' sammen med Helsingør Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune. I projektet er der blandt andet fokus på pesticidforurening. Projektet varer frem til efteråret 2022. Der er mere information her.


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt