Bestyrelsen

Ved bestyrelsesmøde 25. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig således:


  • Kim Wessel-Tolvig - formand
  • Thea Wulff Olesen- næstformand
  • Ole Stage - kasserer
  • Jens Jørgen Lind - sekretær
  • Solbritt Christiansen, Tom Falk Hansen, Henry Albertsen medlemmer

Kontakt Liseleje Vandværks bestyrelse:

Kim Wessel-Tolvig (Formand - Beredskab & Risici)
E: formand@liselejevand.dk eller kwt@liselejevand.dk
Liseleje - Mågevængevej 9

Kom i bestyrelsen, først som suppleant, i 2016. Er fra september 2020 formand. 

Er ansvarlig for bygningsdrift og kontakt til tilsynslaboratorier. Ansvarlig for udfærdigelse/vedligeholdelse af beredskabsplan. Tilsynsførende ved Vandværkets projekter. 

Pensioneret efter 41 år i politiet: 9 år som livvagt. 9 år som leder af uro-patruljen. 7 år som leder af Færdselsafdelingen. Tillidsmand og formand for Gladsaxe Politiforening.


Har været valgt til Gladsaxe byråd i 16 år og i alle år siddet i Teknik og Miljøudvalg.

Thea Wulff Olesen (Næstformand)
E: naestformand@liselejevand.dkk eller two@liselejevand.dk
Liseleje – Albrecht Jensensvej 35

Blev medlem af bestyrelsen i Liseleje Vandværk i august 2014, Var formand fra august 2018 til september 2020, hvor jeg blev næstformand.

Er kommet i Liseleje siden 1973, hvor min far købte en grund og byggede hus – og hvor min mand og jeg senere har købt et sommerhus.
Det rene vand fra såvel hane som hav er nogle af de meget afgørende elementer i vores trivsel i Liseleje. Ud over blot at benytte såvel det leverede vand som at tage en dukkert i havet, har jeg derfor gennem mange år anvendt en pæn del af min fritid på at hjælpe til i vort lille vandværk. Det er gennem årene blevet til en stor del viden om såvel vandværksdrift som byggeri og projekter, der anvendes flittigt i bestyrelsesarbejdet. Endvidere tilføres øvrige kompetencer, herunder strategi, ledelse, økonomi og jura, hvilke jeg ligeledes anvender i mit daglige virke i Particle3D. Jeg har udført bestyrelsesarbejde gennem de seneste 25 år.

Kim Wessel-Tolvig (Formand - Beredskab & Risici)
E: formand@liselejevand.dk eller kwt@liselejevand.dk
Liseleje - Mågevængevej 9

Ansvarlig for bygningsdrift og kontakt til tilsynslaboratorier. Ansvarlig for udfærdigelse/vedligeholdelse af beredskabsplan. Tilsynsførende ved Vandværkets projekter. 

Pensioneret efter 41 år i politiet.
Har været valgt til Gladsaxe byråd i 16 år og i alle år siddet i Teknik og Miljøudvalg.

Jens Jørgen Lind (Sekretær)
E: sekretaer@liselejevand.dk eller jjl@liselejevand.dk
Liseleje– Havretoften 5

Har været i bestyrelsen siden 2010, hvor jeg fungerer som sekretær og har ansvar for kommunikation (web og mail). Deltog aktivt i byggeudvalget, da det nye vandværk skulle bygges. 

Har siden 1990 haft sommerhus på Havretoften 5 og er formand for Grundejerforeningen Strandagergaard.

Har i årenes løb siddet i bestyrelsen i en række frivillige foreninger og selskaber.

Er ingeniør og  var fra 1993 til 2020 ansat som konsulent i et it-firma (Devoteam Management Consulting), hvor jeg de senere år navnlig arbejdede med udbud og kontrakter. Er nu pensionist.

Tom Falk Hansen (Teknik & IT)
T: 2020 9492
E: tfh@liselejevand.dk
Liseleje– Kornstien 6

Jeg har været i bestyrelsen siden 2016, hvor jeg har ansvar for teknik, IT og målinger. Jeg har aktivt deltaget i byggeudvalget under byggeriet af det nye vandværk.

Vi har haft sommerhus på Kornstien 6 siden 2011, og jeg er med i grundejerforeningen strandagergaard som kasserer. Jeg  er født i Frederiksværk.

Jeg har været med i flere bestyrelser både professionelt og på foreningsbasis.
Jeg er uddannet elektriker med automatik som speciale og har arbejdet som rejsemontør og bygget vandværker i Danmark. I dag driver jeg min egen IT- og televirksomhed og har til daglig med både projektledelse og økonomihåndtering at gøre.

Solbritt Christiansen (Projekter)
E: sc@liselejevand.dk
Liseleje – Amosvej 15

Blev suppleant til bestyrelsen 2018 og medlem af bestyrelsen 2019.

Har været sommerhusejer siden 2016, hvor jeg overtog Amosvej 15 fra mine forældre. Jeg har derfor færdedes i området siden 1986.

Jeg har lavet foreningsarbejde siden jeg var 15 år. Jeg har siddet i repræsentantskaber og bestyrelser, nationalt og internationalt.

Er uddannet ingeniør og har arbejdet som rådgivende ingeniør. Jeg er nu underviser på DTU, hvor jeg underviser de kommende ingeniører i: vandindvinding, vandværker, vanddistribution, afløbssystemer, klimatilpasning og skybrudssikring.

Ole Stage (Kasserer)
E: kasserer@liselejevand.dk eller os@liselejevand.dk 

Liseleje - Pilevænget 4

Valgt til bestyrelsen i 2019. Blev i 2020 valgt til kasserer.
Vi har et familie-sommerhus, der blev bygget af min svigerfar omkring 1960. Jeg er selv kommet til i 1983.
Jeg er kultursociolog og driver et lille firma, der hovedsageligt udfører konsulentopgaver, ofte i Afrika og ofte i samarbejde med større firmaer så som COWI. Jeg kan ikke bidrage med speciel teknisk viden om vand, men jeg har erfaring i bredere områder som tilbudsgivning, projektledelse, samarbejde i projektteams m.m.

Henry Albertsen
E: ha@liselejevand.dk
Lisevangsvej 5, Liseleje

Valgt til bestyrelsen i 2019.

Har haft hus på Lisevangsvej siden begyndelsen af 70’erne. Nu hvor Henry er fri fra arbejdsmarkedet, er de flyttet til Liseleje. Forventer at kunne bidrag til arbejdet med sin erfaring som VVS-mand gennem 30 år i Roskilde – i en mellemstor VVS-forretning.