Bestyrelsen

Ved bestyrelsesmøde 1. oktober 2021 har bestyrelsen konstitueret sig således:


  • Kim Wessel-Tolvig - formand
  • Thea Wulff Olesen- næstformand
  • Ole Stage - kasserer
  • Jens Jørgen Lind - sekretær
  • Solbritt Christiansen - formand for projektudvalg
  • Tom Falk Hansen - ansvarlig for teknik, IT og målinger
  • Thomas Sunke medlem

Kontakt Liseleje Vandværks bestyrelse:

Kim Wessel-Tolvig (Formand - Beredskab & Risici)
E: formand@liselejevand.dk eller kwt@liselejevand.dk
Liseleje - Mågevængevej 9

Kom i bestyrelsen, først som suppleant, i 2016. Er fra september 2020 formand. 

Er ansvarlig for bygningsdrift og kontakt til tilsynslaboratorier. Ansvarlig for udfærdigelse/vedligeholdelse af beredskabsplan. Tilsynsførende ved Vandværkets projekter. 

Pensioneret efter 41 år i politiet: 9 år som livvagt. 9 år som leder af uro-patruljen. 7 år som leder af Færdselsafdelingen. Tillidsmand og formand for Gladsaxe Politiforening.


Har været valgt til Gladsaxe byråd i 16 år og i alle år siddet i Teknik og Miljøudvalg.

Thea Wulff Olesen (Næstformand)
E: naestformand@liselejevand.dkk eller two@liselejevand.dk
Liseleje – Albrecht Jensensvej 35

Blev medlem af bestyrelsen i Liseleje Vandværk i august 2014, Var formand fra august 2018 til september 2020, hvor jeg blev næstformand.

Er kommet i Liseleje siden 1973, hvor min far købte en grund og byggede hus – og hvor min mand og jeg senere har købt et sommerhus.
Det rene vand fra såvel hane som hav er nogle af de meget afgørende elementer i vores trivsel i Liseleje. Ud over blot at benytte såvel det leverede vand som at tage en dukkert i havet, har jeg derfor gennem mange år anvendt en pæn del af min fritid på at hjælpe til i vort lille vandværk. Det er gennem årene blevet til en stor del viden om såvel vandværksdrift som byggeri og projekter, der anvendes flittigt i bestyrelsesarbejdet. Endvidere tilføres øvrige kompetencer, herunder strategi, ledelse, økonomi og jura, hvilke jeg ligeledes anvender i mit daglige virke i Particle3D. Jeg har udført bestyrelsesarbejde gennem de seneste 25 år.

Jens Jørgen Lind (Sekretær)
E: sekretaer@liselejevand.dk eller jjl@liselejevand.dk
Liseleje– Havretoften 5

Har været i bestyrelsen siden 2010, hvor jeg fungerer som sekretær og har ansvar for kommunikation (web og mail). Deltog aktivt i byggeudvalget, da det nye vandværk skulle bygges. 

Har siden 1990 haft sommerhus på Havretoften 5 og er formand for Grundejerforeningen Strandagergaard.

Har i årenes løb siddet i bestyrelsen i en række frivillige foreninger og selskaber.

Er ingeniør og  var fra 1993 til 2020 ansat som konsulent i et it-firma (Devoteam Management Consulting), hvor jeg de senere år navnlig arbejdede med udbud og kontrakter. Er nu pensionist.

Tom Falk Hansen (Teknik & IT)
T: 2020 9492
E: tfh@liselejevand.dk
Liseleje– Kornstien 6

Jeg har været i bestyrelsen siden 2016, hvor jeg har ansvar for teknik, IT og målinger. Jeg har aktivt deltaget i byggeudvalget under byggeriet af det nye vandværk.

Vi har haft sommerhus på Kornstien 6 siden 2011, og jeg er med i grundejerforeningen strandagergaard som kasserer. Jeg  er født i Frederiksværk.

Jeg har været med i flere bestyrelser både professionelt og på foreningsbasis.
Jeg er uddannet elektriker med automatik som speciale og har arbejdet som rejsemontør og bygget vandværker i Danmark. I dag driver jeg min egen IT- og televirksomhed og har til daglig med både projektledelse og økonomihåndtering at gøre.

Solbritt Christiansen (Projekter)
E: sc@liselejevand.dk
Liseleje – Amosvej 15

Blev suppleant til bestyrelsen 2018 og medlem af bestyrelsen 2019.

Har været sommerhusejer siden 2016, hvor jeg overtog Amosvej 15 fra mine forældre. Jeg har derfor færdedes i området siden 1986.

Jeg har lavet foreningsarbejde siden jeg var 15 år. Jeg har siddet i repræsentantskaber og bestyrelser, nationalt og internationalt.

Er uddannet ingeniør og har arbejdet som rådgivende ingeniør. Jeg er nu underviser på DTU, hvor jeg underviser de kommende ingeniører i: vandindvinding, vandværker, vanddistribution, afløbssystemer, klimatilpasning og skybrudssikring.

Ole Stage (Kasserer)
E: kasserer@liselejevand.dk eller os@liselejevand.dk 

Liseleje - Pilevænget 4

Valgt til bestyrelsen i 2019. Blev i 2020 valgt til kasserer.
Vi har et familie-sommerhus, der blev bygget af min svigerfar omkring 1960. Jeg er selv kommet til i 1983.
Jeg er kultursociolog og driver et lille firma, der hovedsageligt udfører konsulentopgaver, ofte i Afrika og ofte i samarbejde med større firmaer så som COWI. Jeg kan ikke bidrage med speciel teknisk viden om vand, men jeg har erfaring i bredere områder som tilbudsgivning, projektledelse, samarbejde i projektteams m.m.

Thomas Sunke Hansen
E: tsh@liselejevand.dk
Liseleje - Hyllingebjergvej

Blev suppleant i 2019 og valgt til bestyrelsen i 2021. Har sommerhus på Hyllingebjergvej og er kommet i Liseleje hele livet. Driver en eventvirksomhed.