Liseleje Vandværk

Kildeplads

 

 

Liseleje vandværk henter sit råvand i Liseleje Plantage fra 4 boringer.

Derfra føres råvandsledningen til vandværket på Vandværksvej 3.

Ledningsføringen er vist med gul streg på ledningskortet.

Se nedenfor.

Installationer i et typisk pumpehus

 

Hovedledninger

 

Vandværkets hovedledningsnet har en udstrækning på ca. 35 km.

 

Rørnettet er løbende under renovering væk fra de gamle jernrør fra vandværkets etablering. Der er derfor i de senere år sket udskiftning af en stor del af ledningsnettet til plastrør (PE-rør). Dette har sat sit tydelige spor på en nedbringelse af rørsprængninger så vandværket kan holde tabet af vand fra ledningsnettet under de lovmæssige 10%, der ellers ville betyde en ekstrabetaling fra vandværket til SKAT.

 

Udover hovedledninger er der naturligvis stikledninger. Disse stikledninger fornyes også frem til andelshavernes vandmåler i takt med fornyelsen af hovedledningerne.

 

Liseleje Vandværk forsyner ca. 1.450 andelshavere fordelt på ca. 1.310 fritidshuse, ca. 100 parcelhuse, 25 etageboliger og 14 erhvervsvirksomheder i et område, der geografisk er afgrænset mod nord af Kattegat, mod øst af Liseleje Plantage, mod vest af grænsen til Torup og mod syd af bebyggelsen på Nordklinten, Markskellet, Bygtoften, Topstien, Agervang, Lisevangsvej, Engholmsvej, Poppelkrogen og Trindkær.

 

SE LEDNINGSKORT


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt