Liseleje Vandværk

Vandmålere og målerbrønde

 

Ved alle sommerhuse og hovedparten af helårshusene er måleren anbragt i en målerbrønd så tæt ved skel som muligt. I andre tilfælde er måleren anbragt indendørs. Det er et ufravigeligt krav at måleren under alle forhold er anbragt frostfrit.

Alle målere er Kamstrup elektroniske målere. De indeholder alle elektroniske oplysninger om forbrug og vandspild. 

Andelshaverne er ansvarlige for vedligeholdelse af stikledning fra skel, målerbrønden samt installationen i målerbrønden, mens selve den elektroniske måler er vandværkets ejendom.

 

Aflæsning

 

Vandmålerne aflæses een gang årligt i december måned ved elektronisk aflæsning. Det skal dog være muligt at kontrollere tilstand af måler og målerbrønd. Det er derfor vigtigt, at målerbrønden er let tilgængelig og ikke skjult af bevoksning, jordbunker og andet.

 

Andelshaveren skal sikre, at målerbrønden bliver holdt fri for jord og sand, for at holde installationen frostfri. Andelshaverne opfordres til jævnligt at foretage kontrolaflæsninger.


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt