Liseleje Vandværk

Lækage, hvad gør jeg?

 

Lækage og vandspild – hvad gør jeg?

 

Det første trin er naturligvis at få stoppet skaden.
Hvis der er tale om (mistanke om) ledningsbrud på vejen eller på tilslutningen (før måleren), så kontakt Liseleje Vandværk på vagttelefonen: 8844 0515


Hvis lækken er opstået efter målerbrønden, inde i huset eller mellem målerbrønd og huset, så luk straks for vandtilførslen ved at dreje en af ventilerne i målerbrønden. Dernæst må årsagen findes.

 

Kontakt først og fremmest eget forsikringsselskab og drøft, om udbedring af lækagen samt evt. vandskader på bygning eller indbo dækkes af forsikringen, og hvordan du skal forholde dig til lækagen.

 

Hvis udbedring kræver bistand fra et VVS-firma, så kan Vandværket anbefale, at der tages kontakt til vandværkets leverandør VVS Kraft. Det er også OK at gøre brug af vagttelefonen. Vær dog opmærksom på, at tilkald og VVS-arbejde efter måleren er vandværket uvedkommende. Udgifterne faktureres direkte til ejeren af ejendommen.

 

I dialogen med forsikringsselskabet skal man måske kunne dokumentere, hvornår lækagen er opstået. Vore elektroniske vandmålere registrerer forbruget time-for-time, men det kræver særligt udstyr at udlæse dette. Vandværket kan foretage aflæsningen. Det kræver dog besøg på adressen, så der er en særlig takst for dette (se takstblad under ”optisk øje”) . Bestil via vagttelefonen.

 

Som forbruger hæfter man i udgangspunktet selv for alt vandforbrug og vandspild – også selvom det skyldes frostsprængning eller anden pludselig opstået skade.  

Såfremt man kan dokumentere at vandspildet skyldes brud på en skjult vandinstallation, og der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet kan Liseleje Vandværk eftergive en del af betalingen for vandspildet. Der faktureres dog for normalforbruget tillagt 300 m³.

 

Eftergivelse/refusion forudsætter, at man ansøger om refusion, se vejledning på ansøgningsskemaet.

På skemaet skal årsagen og udbedring være attesteret af et godkendt VVS-firma. Ansøgningen skal godkendes af Vandværket. 

Vandværket videresender ligeledes ansøgningen til Halsnæs Forsyning med henblik på mulig refusion af vandafledningsafgift.


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt