Liseleje Vandværk

Vandværkets historie

 

Liseleje Vandværk blev stiftet 11. juli 1935 som et andelsselskab, hvor den stadig eksisterende vandværksbygning på Vandværksvej blev opført og vandboringerne placeret på markerne syd herfor.

Som følge af tiltagende forurening af vandet med nitrat blev boringerne i slutningen af 1980'erne erstattet med nye boringer i Liseleje Plantage.

Efterfølgende blev de gamle forsyningspumper og hydroforer udskiftet med nye omdrejningsregulerede pumper. Endelig blev der sidst i 1990'erne installeret et nyt computeranlæg til styring og overvågning.

I 2016 blev det vedtaget at bygge et nyt vandværk med et moderne to-strenget vandbehandlingsanlæg. I februar 2017 blev der indgået kontrakt med JF Stål Aps om byggeriet og med SILHORKO A/S om vandbehandlingsanlæg samt renovering af boringerne.


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt