Liseleje Vandværk

Nyt vandværk

 

 

Bygningen af et nyt vandværk blev vedtaget ved ekstraordinære generalforsamlinger i 2016, og byggeriet startede i 2017. Udover bygning af selve vandværket blev der også foretaget renoveringer af de fire boringer, som ligger i plantagen. 

De tekniske anlæg på værket, som blev etableret i en ny bygning, der er opført på fundamentet fra en af de gamle rentvandstanke, blev taget i brug og indkørt i efteråret 2017. 

 

Det er  et fuldt  moderne vandværk, hvor vandet behandles i lukkede anlæg og tanke med høj driftssikkerhed og sikkerhed for vandkvalitet. 

 

 Udover teknikken blev den gamle vandværksbygning renoveret og en mellembygning etableret. Det samlede kompleks blev indviet i foråret 2018, hvor byggerier og tekniske anlæg stort set stod færdige. De sidste mangler blev udbedret i 2019.


Siden januar 2019 er VVS-opgaverne blevet udført af VVS KRAFT ApS, der også svarer vagttelefonen. VVS KRAFT har desuden påtaget sig ansvaret for driften af selve vandværket, boringer og ledningsnet. 

.


Vandværksbygningen.Teknikken indenfor på vandværket.

 

 

 

 


Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt