Vi leverer vand til din ejendom i Liseleje

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 8. maj 2016 kl. 10.00

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling søndag den 8. maj 2016 kl. 10.00 på Le Papillon Liselejevej 64, 3360 LiselejeDagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Oplæg vedr. nyt Vandværk v/formanden. (begrundelse, økonomi, tidsplan)
  3. Beslutning om optagelse af lån og opførelse af nyt Vandværk. "beslutning i henhold til fremlagt redegørelse under pkt. 2.
  4. Forslag til vedtægtsændringer.
  5. Eventuelt.
     

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

                                                   

Kontakt

Kontakt til administration, vandværkets teknik, VVS leverandører, bestyrelse,klageadgang m.m.

Links

Links til andre myndigheder, nyttige links m.m.

 

Forsyningssvigt  - Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage i ledninger kontaktes FH Vand og Varme Service, telefon 24 59 54 44.