Vi leverer vand til din ejendom i Liseleje

FORBRUGERINFORMATION
 
INFORMATION
Liseleje Vandværk har med virkning fra 1. juli 2016 indgået aftale med hhv. Halsnæs Forsyning og Nærrevision om at de overtager de administrative opgaver.Alle henvendelser vedr. vandforsyning skal rettes til Halsnæs Forsyning på nedestående adresse. Som følge af den administrative omlægning, vil du fremover modtage opkrævninger/regning for vandafgift m.v. fra Halsnæs Forsyning på vegne af Liseleje Vandværk.
Betaling af regning 2017

Se 'vigtig information'

Forsyningssvigt  - Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage i ledninger kontaktes FH Vand og Varme Service Aps, telefon 24 59 54 44.