Liseleje Vandværk

Liseleje Vandværk 

Vi leverer godt vand til forbrugerne i Liseleje

 

Et lille forbrugerejet vandværk

Liseleje Vandværk er som andelsselskab ejet af forbrugerne. Og bestyrelsen er tæt involveret i såvel drift som udvikling. Vi har ikke nogen forretningsfører, men benytter os af gode underleverandører. 

Arbejder på ledningsnet og arbejder med VVS i øvrigt, udføres primært af firmaet VVS Kraft Aps.

Daglig administration og betjening af forbrugerne fortages af Aqualog / AM Regnskab, der også står for bogføring og fakturering mv. For åbningstider og kontaktinformation se Kontakt os.

Ved henvendelse på Vandværkets vagttelefon 88 44 05 15 viderestilles man til VVS Kraft eller AM Regnskab.

Teknisk vedligehold varetages af Silhorko-Eurowater A/S, der levererede vandværkets tekniske anlæg. Styringsanlægget er udviklet af Blue Control A/S.

 

It systemer

Vores hjemmeside hostes nu hos firmaet Aqualog, der også leverer det system vi anvender til kvalitetsstyring. 

Omlægning af hjemmeside og system til mailudsendelse er sket 12. september 2023. I den forbindelse sagde vi farvel til systemet MailChimp, som vi har brugt ved udsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger mv. 

Vi kommer snart med nyt system til måleraflæsning og en ny type af målere, som bl.a. vil give forbrugernen mulighed for at få alarmer. (Se herom i præsentationen og referatet at generalforsamlingen d. 13. august 2023)

Vore nye systemer giver en række nye muligheder. Vi opfordrer alle til at registere sig på vores SMS-service for at få beredskabsmeddelelser og lignende. Benyt også gerne vores løsning til selvbetjening i forbindelse med flytning og andet.

Modtag indkaldelser til generalforsamling og anden information via mail. Husk at rette, hvis du får ny mailadresse, eller der er andre ænringer (vær opmærksom på, at ændringer via det tidligere system MailChimp ikke registeres længere).

Se driftsstatus under Drift.

Generalforsamlinger

Seneste generalforsamling blev afholdt d. 13. august 2023. Alle relevante dokumenter ligger under Generalforsamlinger. Se PowerPoint fra generalforsamlingen, Orientering nr. 40, samt referatet af generalforsamlingen.


 

 

Liseleje Vandværk

Vandværksvej 3

3360 Liseleje

 


 

Forsyningssvigt

Ved manglende vand, forsyningssvigt, urent vand eller lækage:

Kontakt:

88440515 - Tast 2

 


 

Administration

Vedr. regning, flytning eller anden administrativ art.

Kontakt:

AM Regnskab

Telefon 88440515 - Tast 1
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 8.9º dH


Senest målt den: 17-01-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt