Vigtige informationer

VANDET FRA LISELEJEVANDVÆRK ER FULDT TILBAGE MED DEN GODE KVALITET OG ER GODKENDT AF MYNDIGHEDERNE

Tirsdag d. 6/3-18.
Udtages den planlagte prøve på Liseleje Vandværk.

Onsdag d. 7/3-18.
Konstateres forurening af jordbakterier, hvorefter nye
prøver straks bliver udtaget fra alle fire boringer i Liseleje Plantage.

Torsdag d. 8/3-18.
Resultaterne viser at boring 2 er synderen, hvorefter denne
boring lukkes straks.

Fredag d. 9/3.18.
Forureningstallene stiger fortsat og der rekvireres et
ultraviolet behandlingsanlæg (UV), og udskyldingen starter af rentvandsbeholderne
på Vandværket.

Lørdag d.10/3-18.
Tømning af vandbeholdningen i rentvandsbeholderne fortsættes
og udskyldning med vand fra de rene boringer ude fra Plantagen.

Søndag d. 11/3-18.
Der tages nye prøver, der stadigvæk viser et for højt tal af
jordbakterier, hvorefter UV. anlægget startes.

Mandag. 12/3-18.
Kommer kommunens miljø repræsentant, der godkender vores
handlinger herunder anvendelsen af UV anlægget. Samtidig konstaterer han, at
der ikke er nogen sundhedsfare.

Tirsdag d. 13/3-18.
Udsender Liseleje Vandværk mail til andelshaverne, med en
opfordring til at lade vandet løbe i kort tid før brug, for at skylle rørene
godt igennem. Der iværksættes nye målinger, som tages på Liseleje Vandværk.

Onsdag d. 14/3-18.
Modtager vi resultatet fra Laboratoriet der viser, at
forureningen indenfor værket er markant mindre, og at vandet til forbrugerne
stadig er uden forurening. Der udsendes en ny besked til forbrugerne, som
samtidig lægges på hjemmesiden.

Torsdag d. 15/3-18.
Laboratoriet bekræfter, at vandet fortsat er rent til
forbrugerne, samt at forureningstallene på Vandværket før UV behandlingen er
stærkt reduceret.

Fredag d. 16/3-18.
Den endelige rapport udsendes, og kan findes på hjemmesiden under: VANDET. Rapporten viser, at vandet nu er tilbage med
den gode kvalitet.

Vi anbefaler dog fortsat, at vandet skal løbe eller der skal trækkes på WCét første gang man tager sommerhuset i brug


Liseleje Vandværks Bestyrelse

Konstituering af bestyrelsen 

Pr. Generalforsamlingen i 2017 har bestyrelsen konstitueret sig således:
Hans Jørgen Hansen - formand
Thea Wulff Olesen-næstformand
Jørgen Christoffersen-kasserer
Jens Jørgen Lind - sekretær
Frits Thaulov, Tom Falk Hansen, Peter Mikkelstrup- medlemmer
Kim Wessel -Tolsvig, Steen Toft Borner-suppleanter


Andelshaverne skal være særligt opmærksom på følgende:

Kontrol af målere og brønde
Andelshaverne er ansvarlig for vedligeholdelse af stikledning fra skel, målerbrønden samt installationen i målerbrønden, mens selve vandmåleren er vandværkets ejendom.


Andelshaverne opfordres til jævnligt at foretage kontrolaflæsninger samt tilse, at brønden er fri for jord og sand, hvilket i modsat fald kan hindre at installationen holdes frostfri og der sker en sprængning af måleren.

Vagtordning

Henvendelse om forsyningssvigt, formodning om ledningsbrud eller forurening kan ske alle årets dage hele døgnet til FH VVS ApS på telefon 24595444 hvor telefonsvarer er knyttet til telefonen. Besvarelse af opkaldet vil normalt ske indenfor 2 timer.

Henvendelser om problemer med egen installation er vandværket uvedkommende og bør primært ske indenfor normal arbejdstid.