Vandværket / ledningsnettet

Kildeplads

Liseleje vandværk henter sit råvand i Liseleje Plantage fra 4 boringer.


Hovedledninger

Vandværkets hovedledningsnet har en udstrækning på ca. 35 km.

Rørnettet er løbende under renovering væk fra de gamle jernrør fra vandværkets etablering.

Der er derfor i de senere år sket udskiftning af en stor del af ledningsnettet til plastrør (PE-rør). Dette har sat sit tydelige spor på en nedbringelse af rørsprængninger så vandværket kan holde tabet af vand fra ledningsnettet under de lovmæssige 10%, der ellers ville betyde en ekstrabetaling fra vandværket til SKAT.

Udover hovedledninger er der naturligvis stikledninger til de ca. 1.450 andelshavere. Disse stikledninger fornyes også frem til andelshavernes vandmåler i takt med fornyelsen af hovedledningerne.