Historik

Liseleje Vandværk blev stiftet 11. juli 1935 som et andelsselskab, hvor den nuværende vandværksbygning på Vandværksvej blev opført og vandboringerne placeret på markerne syd herfor.

Som følge af tiltagende forurening af vandet med nitrat blev boringerne i slutningen af 1980'erne flyttet til deres nuværende placering i Liseleje Plantage.

Efterfølgende blev de gamle forsyningspumper og hydroforer udskiftet med nye omdrejningsregulerede pumper. Endelig blev der sidst i 1990'erne installeret et nyt computeranlæg til styring og overvågning.
I 2016 blev det vedtaget at bygge et nyt vandværk med et moderne to-strenget vandbehandlingsanlæg. Der blev tegnet kontrakt med JF STÅL og Silhorko i februar 2017


Liseleje Vandværk forsyner 1.450 andelshavere fordelt på 1.310 fritidshuse, 100 parcelhuse, 25 etageboliger og 14 erhvervsvirksomheder,samt 1 campingplads i et område, der geografisk er afgrænset mod nord af Kattegat, i øst af Liseleje Plantage, mod vest af grænsen til Torup og mod syd af bebyggelsen på: Nordklinten, Markskellet, Bygtoften, Topstien, Agervang, Lisevangsvej, Engholmsvej, Poppelkrogen og Trindkær, jf. kortskitsen.