Historie

Liseleje Vandværk blev stiftet 11. juli 1935 som et andelsselskab, hvor den nuværende vandværksbygning på Vandværksvej blev opført og vandboringerne placeret på markerne syd herfor.

Som følge af tiltagende forurening af vandet med nitrat blev boringerne i slutningen af 1980'erne erstattet med nye boringer i Liseleje Plantage.

Efterfølgende blev de gamle forsyningspumper og hydroforer udskiftet med nye omdrejningsregulerede pumper. Endelig blev der sidst i 1990'erne installeret et nyt computeranlæg til styring og overvågning.

I 2016 blev det vedtaget at bygge et nyt vandværk med et moderne to-strenget vandbehandlingsanlæg. I februar 2017 blev der indgået kontrakt med JF Stål Aps om byggeriet og med SILHORKO A/S om vandbehandlingsanlæg samt renovering af boringerne.

JF Stål påbegyndte arbejdet med opførelsen af det nye Vandværk i februar 2017, og vi kunne holde rejsegilde på den nye vandværksbygning den 31. marts 2017.  Rentvandstankene blev leveret af Silhorko i juni 2017. Tankene blev i første omgang koblet til det gamle vandværk, således at vi kunne opretholde fuld kapacitet i sommerferieperioden
Efter sommerferien blev den nye vandværksteknik etableret, og indkøringen påbegyndt af det nye vandværk, og teknikken var på plads den 4. oktober 2017.
Derefter kunne JF Stål færdiggøre arbejdet med den nye vandværks-bygning, som i det væsentlige stod færdig sidst i december 2017. I 2018 blev den gamle bygning renoveret og mellembygningen etableret.
Der blev afholdt indvielse af det nye vandværk den 28. april 2018.