Vandforbrug

Husk at værne om vandet...

Info om vandet

Måleraflæsning

Målere og måleraflæsning - Ved alle sommerhuse og hovedparten af helårshusene er måleren anbragt i en målerbrønd så tæt ved skel som muligt. I andre tilfælde er måleren anbragt indendørs. Det er et ufravigeligt krav at måleren under alle forhold er anbragt frostfrit.

Alle målere er nu udskiftet til Kamstrup elektroniske målere. De indeholder alle elektroniske oplysninger om forbrug og vandspild.

Aflæsning

Vandmålerne aflæses een gang årligt i december måned ved elektronisk aflæsning. Det er derfor vigtigt, at målerbrønden er let tilgængelig og ikke skjult af bevoksning, jordbunker og andet.