Vandingsregler

1. Al vanding af plæner er strengt forbudt.

2. Havevanding med slange (ikke plæner) er tilladt hver anden dag mellem kl. 19.00 og 21.00. Lige vejnumre på lige datoer og ulige vejnumre på ulige datoer.

3. Overtrædelse af disse bestemmelser, der gælder indtil videre, kan i henhold til vedtægterne samt vandforsyningsloven straffes med bøde og i gentagelsestilfælde medføre lukning for vandet.

Bemærk at der er generelt forbud mod plænevanding i Halsnæs Kommune