Lovgivning om vandforsyning

Vandforsyningsloven
Vandforsyning i Danmark er reguleret af vandforsyningsloven - se lovteksten her.

Drikkevandsbekendtgørelse

De nærmere regler fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen - se bekendtgørelsen her.


Regler om forbrugerinformation

I drikkevandsbekendtgørelsen er anført vandværkernes pligt til, mindst en gang årligt, at informere forbrugerne om:

  • Vandforsynings navn, adresse, telefonnumre, e-mail og evt. kontaktpersoner
  • Forsyningsområde
  • Indvindingsmængde
  • Vandbehandlingen på vandværket
  • Drikkevandets kvalitet