Vagtordning

Henvendelse om forsyningssvigt, formodning om ledningsbrud eller forurening kan ske alle årets dage hele på tel. 88 44 05 15, hvor telefonsvarer er knyttet til telefonen. Besvarelse af opkaldet vil normalt ske indenfor 2 timer.

Henvendelser om problemer med egen installation er vandværket uvedkommende og bør primært ske indenfor normal arbejdstid.