Driftsstatus

07-09-2022: Ca. 153:0 skete der vandbrud på Søvej ved nr. 23. Reparation blev straks påbegyndt, Kl. 21, da skaden var udbedret, og der blev sat tryk på ledningen, sprang endnu en anboring 100 meter fra den forrige. Forsyningen blev reetableret omkring 23:30.


20-07-2022: Undersøgelser aften og nat d. 19. viste, at der ikke brud i ledningsnettet. Der har ganske enkelt været tale om usædvanligt højt vandforbrug her i den kraftige sommervarme. Forsyningen er dog stabil. Niveauet i rentvandstankene er igen normalt. For at sikre tilstrækkelig indvinding, er to pumper midlertidig sat i manuel styring. 


19-07-2022: Der er om aftenen konstateret unormalt højt vandforbrug. Det kan muligvis være forårsaget af et brud på en vandledning. Dette undersøges. Under fejlsøgningen kan det blive nødvendigt at lukke for vandforsyningen i dele af forsyningsnettet. Derfor er der risiko for ustabil forsyning. 


27-06-2022: Vi har her til aften haft en lynskade på vandværket, og manglende vandtryk fra 21.25 til cirka 22.30. 


21-06-2022: Vi havde lige før midnat et brud på klokkevangsvej, vi mistede cirka 30 m3 i timen. Boringerne kunne dog følge så godt med, at vi først fik alarm den følgende morgen kl. 5.49. Da fejlen blev lokaliseret omkring kl. 8 var der pumpet ca. 250 m3 ud i området.


19-05-22 og 20-05 mellem kl. 07.30 – 16.30 foretages der reparation / udskiftning af stophane samt etablering af ny stophane på Albrecht Jensensvej. I den forbindelse vil der forekomme lejlighedsvise afbrydelser af vandforsyningen til ejendommene på følgende veje: Lindebjergvej, Albrecht Jensensvej, Finsensvej, Muldstensvej mellem Lindevangsvej og Lindebjergvej, Klokkevangsvej, Birgitvej, Agervang, Agerstien og Lisevangsvej.


05-05-22: Mindre vandbrud på Lisegårdsvej 14. Der er kun Lisegårdsvej, der er påvirket af nedlukning i den forbindelse.


25-04-22: Vandbrud på Pilevænget i den vestlige del af Liseleje. Forsyningen ventes reetableret inden kl. 12.


25-03-22: Vandbruddet på Lisevangsvej er udbedret. 


24-03-22: På grund af arbejde med reparation af vandbrud på Lisevangsvej vil der i perioder blive lukket for vandet fredag d. 25. marts mellem kl. 9:00 og 16:00 på følgende veje: Albrecht Jensensvej, Birgitsvej, Agervang, Agerstien, Lisevangsvej.


23-03-22: Der er konstateret et mindre vandbrud på Lisevangsvej. Bruddet repareres fredag formiddag. Samtidig etableres en ny stophane ved Lisevangsvej. I forbindelse med arbejdet bliver det nødvendigt at afbryde forsyningen til Lisevangsvej og enkelte andre veje i området et par timer.


15-10-21 kl. 15:15: Det beskadigede stykke er isoleret fra resten af nettet, og ved udnyttelse af ringforbindelser er det lykkedes at reetablere vandforsyningen til alle forbrugere. Der pumpes dog med let reduceret tryk, indtil driften er stabiliseret. 


15-10-21 kl. 15:00: Vandforsyningen til de vestlige og østlige områder er reetableret. Reetablering mod syd afventer, at hovedledningen bliver repareret. Arbejdet er i gang.


15-10-2021 kl. 14:20: Vandforsyningen i hele området er afbrudt. Kl. 13:13 gik alarmen med lavt vandtryk. Årsagen er identificeret: En entreprenør har banket en pæl gennem hovedledningen mod syd (ved Kroghøjvej 60). Tankene er nu tomme. Der arbejdes på reetablering. 


05-07-2021 kl. 17:0: Vandforsyningen til det vestlige område er reetableret.


05-07-2021 kl. 15:15: Håndværkere på arbejde ved Nordvestvej har beskadiget den vestlige del af hoveledningen. Det har derfor været nødvendigt at afbryde vandforsyningen til området fra William Bendixvej og vestpå. Det er endnu uafklaret, hvornår vandforsyningen til området kan reetableres. 


16-06-2021: Torsdag d. 17. juni kan der blive blive kortvarige afbrydelser af vandforsyningen i store dele af det vestlige forsyningsområde. Der skal etableres en stophane på hovedledning ved William Bendixvej.


21-01-2021 kl. 10: Internetforbindelserne i et større område omkring Hyllingebjergvej er afbrudt. Overgravningen af et kabel er paradoksalt nok sket i forbindelse med nedlægning af fiberkabler i området. TDC oplyser, at det kan vare frem til den 27. januar, inden det overgravede kabel er repareret, og internetforbindelserne kan reetableres. For vandværket betyder det, at vores driftsbestyrer må styre pumperne manuelt fra pumpehusene ude i skoven, hvor boringerne ligger. Det er naturligvis besværligt, men forbrugerne vil ikke mærke noget. Selve vandværket og vandforsyningen fungerer som normalt.

21-01-2012 kl. 15:35: Det viser sig nu, at det ikke er el-forsyningen, det er galt med. En gravemaskine har "klippet" et internetkabel, og det har afbrudt kommunikationen mellem vandværket og boringerne i skoven. Det betyder at vi om nødvendigt kan starte pumperne manuelt. Alle er dog fortsat velkomne til at spare på vandet!

21-01-2012 kl. 15:00: Der er strømafbrydelse til boringerne. Der er stadig fulde tanke på vandværket, så vandforsyningen kører, men alle opfordres til at spare på vandet det næste døgn.

07-12-2020 kl. 12:18: Vandforsyningen på den yderste del af hovedledningen mod vest er afbrudt på grund af vandbrud.

26-10-2020 kl. 15:00: Vandforsyningen omkring Liselejevej blev reetableret kl. 14:00.

26-10-2020 kl. 11:20: På grund af vandbrud, der er opstået i forbindelse med arbejdet med udskiftning af hovedledning på Liselejevej har det desværre været nødvendigt at afbryde vandforsyningen til den pågældende del af Liselejevej (fra "den hvide mur" og videre ud af byen) samt sideveje. Det forventes, at vandforsyningen er reetableret omkring kl. 15:00.

24-10-2020: Arbejdet med udskiftning af hovedledning på Liselejevej skrider fremad. På grund af arbejdet med dette er det tidligere annoncerede arbejde med en ny rensebrønd ved boringerne og rensning af råvandsledningen udskudt til uge 45.

02-10-2020: Da Halsnæs Kommune ønsker at gennemføre den planlagte asfaltering af Liselejevej snarest, har Vandværket været nødt til at ændre prioritering: Mandag morgen d. 5. oktober går vi i gang med at udskifte hovedledningen på den resterende del af Liselejevej (fra "den hvide mur" og ud af byen).  Den planlagte omlægning af ledningsnettet omkring Colibristien må derfor udskydes til senere.

Det forventes, at Halsnæs Kommune starter asfalteringen af Liselejevej ca. 8 uger senere.

30-09-2020: Der er vandbrud på Rosenbjergvej. Det har derfor været nødvendigt at lukke for vandforsyningen til vejen.  19:30: Vandforsyning reetableret.


30-09-2020:  På generalforsamlingen blev det oplyst, at der var planer om en større omlægning af ledningsnettet omkring Colibristien. Arbejdet med dette påbegyndes mandag morgen d. 5 oktober. I den forbindelse kan der forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen i det berørte område. I første fase nedlægges den gamle vandledning på strækningen mellem Hyllingebjergvej og Gransangervej. Eksisterende stikledninger på strækningen omlægges til hovedledningerne på de nærliggende veje.

24-06-2020: I tidsrummet 10-14 lukkes der igen for vandet i området omkring Colibristien.

23-06-2020: I tidsrummet 10-14 vil der blive arbejde med udskiftning af stophane til Colibristien. I den forbindelse vil der blive lukket for vandet i 2-4 timer. Berørte husstande: Alle med vandstik tilsluttet på Colibristien. Hyllingebjergvej fra Colibristien og 300m vest for. 

06-05-2020: Fra kl. 14 og ca. 2 timer frem vil der være lukket for vandfosyningen til Liselejevej med sideveje fra bageren og videre mod øst. Det skyldes en pludseligt opstået læk.


20-04-2020: I perioden frem til 15-05-2020 foregår der udskiftning af hovedledning på en del af Liselejevej. I den forbindelse kan der i dagtimerne forekomme kortvarige afbrydelse af vandforsyningen til de forbrugere, der er omfattet af omlægningen. De pågældende er blevet adviseret via breve, som er omdelt.

30-03-2020: I forbindelse med vandbrud på Kolibristien vil der i dagens løb blive lukket for vandet på Rosenbjergvej 2-18 + 1-1.

26-03-2020: I tiden fra kl. 23 til ca 05 den følgende morgen vil der i perioder blive lukket for vandforsyningen i udvalgte områder. Det skyldes, at der er konstateret forhøjet vandspild. Derfor forsøger vi at lokalisere en mulig læk.

06-10-2019: Grundet vandbrud vil der fra ca. 11:15 være lukket for vandet på Ewaldsvej og omliggende veje.