Vigtige informationer

Konstituering af bestyrelsen
Pr. Generalforsamlingen i  2016 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Hans Jørgen Hansen - formand

Thea Wulff Olesen-næstformand

Jørgen Christoffersen-kasserer

Jens Jørgen Lind - sekretær

Frits Thaulov, Tom Falk Hansen, Peter Mikkelstrup- medlemmer

Kim Wessel -Tolsvig, Steen Toft Borner-suppleanter

 


 

Andelshaverne skal være særligt opmærksom på følgende:

Kontrol af målerere og brønde

Andelshaverne er ansvarlig for vedligeholdelse af stikledning fra skel, målerbrønden samt installationen i målerbrønden, mens selve vandmåleren er vandværkets ejendom.

Aandelshaverne opfordres til jævnligt at foretage kontrolaflæsninger samt tilse, at brønden er fri for jord og sand, hvilket i modsat fald kan hindre at installationen holdes frostfri og der sker en sprængning af måleren.

Vagtordning

Henvendelse om forsyningssvigt, formodning om ledningsbrud eller forurening kan ske alle årets dage hele døgnet til FH VVS ApS på telefon 24595444 hvor telefonsvarer er knyttet til telefonen. Besvarelse af opkaldet vil normalt ske indenfor 2 timer.

Henvendelser om problemer med egen installation er vandværket uvedkommende og bør primært ske indenfor normal arbejdstid.