Vandet

3 kvalitetsgrupper

Danmarks landområde er inddelt i 3 kvalitetsgrupper, som bruges til planlægning af, hvor der især skal sættes ind for at beskytte grundvandet.
Disse 3 grupper er:


A. Områder med særlige drikkevandsinteresser
B. Områder med drikkevandsinteresser
C. Områder med begrænsede drikkevandsinteresser

Liseleje Vandværk ligger i et kategori B område (område med drikkevandsinteresser), hvilket betyder, at der skal værnes om grundvandet for at sikre rent drikkevand fremover.


Værn om vandet

Alle skal være med til at værne om grundvandet.
Dette gøres blandt andet ved:

  • At spare på vandet
  • At undgå spild af olie og kemikalier -
  • det kan gøres ved at samle spild i beholdere og aflevere dem på den lokale genbrugsstation
  • At undgå brug af pestisider - det vil sige undgå sprøjtemidler til ukrudt, insekter, svampe og alger.

Alle forbrugere kan være med til at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden.