Vandforbrug

Husk at værne om vandet...

Info om vandet

Måleraflæsning

Målere og måleraflæsning - Ved alle sommerhuse og hovedparten af helårshusene er måleren anbragt i en målerbrønd så tæt ved skel som muligt. I andre tilfælde er måleren anbragt indendørs. Det er et ufravigeligt krav at måleren under alle forhold er anbragt frostfrit.

Alle målere er nu udskiftet til Kamstrup elektroniske målere i den forgangne sæson. De indeholder alle elektroniske oplysninger om forbrug og vandspild.

Aflæsning

Vandmålerne aflæses een gang årligt i december måned ved elektronisk aflæsning. Det er derfor vigtigt, at målerbrønden er let tilgængelig og ikke skjult af bevoksning, jordbunker og andet.