Takster

Indskud (bidrag til vandværkets hovedanlæg og ledningsnet): Kr. 7.000,00 // Kr. 8.750,00
Stikledningsbidrag: Kr. 15.000,00 // Kr. 18.750,00

Forbrugstakster

Fast vandafgift pr. forbrugsenhed (andel): Kr. 900,00 // Kr. 1.125,00 (incl. moms)

Vandafgift pr. m3:  Kr. 9,50 // Kr. 11,88

Gebyrer

Restancegebyr (momsfri): Kr. 100,00 // -

Ekspeditionsgebyr for ekstra udskrift af regninger, vedtægter, regulativ m.v.: Kr.  300,00 // Kr. 375,00

Ulovlig havevanding *): Kr. 1000,00 / /Kr. 1250,00

Vandspild ved ledningsbrud (frostsprængning) - Normalforbrug i m3 + max. 500 m3. (Evt. efter gældende lovgivning). Pr. m3 : Kr. 9,50 // Kr. 11,88

Lukke- hhv. genåbningsgebyr (pr. gang): Kr. 1000,00 // Kr. 1250,00

Ekstra manuel måleraflæsning: Kr. 1000,00 // Kr. 1250,00

Depositum ved forlangt målerkontrol **): Kr. 1.000,00 // Kr. 1.250,00

Miljøafgift

Miljøafgift pr. m3 (afgift for ledningsført vand totalforbrug efter lovgivning):  Kr. 6,37 // Kr. 7,96

*) Dækker udgifter til besigtigelse, skriftlig påtale samt politianmeldelse i grovere tilfælde.

**) Depositum i henhold til Regulativets bestemmelser - punkt 9.15