Vandforbrug

Husk at værne om vandet...

Måleraflæsning

Målere og måleraflæsning - Ved alle sommerhuse og hovedparten af helårshusene er måleren anbragt i en målerbrønd så tæt ved skel som muligt. I andre tilfælde er måleren anbragt indendørs. Det er et ufravigeligt krav at måleren under alle forhold er anbragt frostfrit.

Alle målere er nu udskiftet til Kamstrup elektroniske målere i den forgangne sæson. De indeholder alle elektroniske oplysninger om forbrug og vandspild

Aflæsning

Vandmålerne aflæses een gang årligt i november måned af vandværkets måleraflæser. Det er derfor vigtigt, at målerbrønden er let tilgængelig og ikke skjult af bevoksning, jordbunker og andet. Hvis målerbrønden findes bag et aflåst hegn, skal de nærmere adgangsforhold aftales med vandværket – f. eks. ved udlevering af nøgle. I særlige tilfælde udleveres selvaflæsningskort; men det er vigtigt at alle målerne bliver tilset af måleraflæseren, idet vandværket derved har mulighed for at opdage eventuelle fejl og mangler.