Vi leverer vand til din ejendom i Liseleje

Indvielse af Liseleje nye Vandværk lørdag den 28. april 2018

I den anledning inviteres andelshavere og gæster til åbent hus på Liseleje Vandværk fra kl. 11.00 til 14.00.

Download indbydelse

12/4-18

Til andelshaverne på Liselejevej 3360 Liseleje

Liseleje Vandværk vil i uge 16 til uge 18 arbejde med udskiftning af vandledning og stikledning på Liselejevej.

Udskiftning af vandledning og stikledning på Liselejevej vil blive påbegyndt i perioden fra mandag den 16. april 2018 til og med mandag den 07. maj 2018.


I denne periode kan der forekomme spærring mellem kl. 8.00 og kl. 16.00 af Liselejevej, for ud og indkørsel.
Der vil periodevis også kunne forekomme lukning af vand i tidsrummet mellem
kl. 8.00 og kl. 16.00.


Der vil være opgravning ved målerbrønd/stophane for udskiftning af stikledning på andelshavernes grund og i vejen ved hovedledning.
Vej og grund reetableres i samme stand, som ved påbegyndt arbejde.

Angående spørgsmål kontakt:
Frank Hansen - FH Vand og Varme Service Aps. på tlf. 24595444.

Med venlig hilsen
Liseleje Vandværk

Få oplysninger fra Liseleje Vandværk elektronisk

For at spare på porto og håndteringsomkostninger, udsender vi indkaldelser, orienteringer og varslinger på e-mail.

Tilmeld dig her

Forsyningssvigt - Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontaktes FH Vand og Varme Service Aps, telefon 24 59 54 44.